Üyelik İşlemleri

Üyelik Başvuru Şartları

Şehir Plancıları Odası'na 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış "şehir plancısı" unvanı kazanmış kişiler üye olabilmektedir.

Başvuru için;

  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi Aslı ve Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • SGK Hizmet Döküm Belgesi (E-Devlet şifresi gerekmektedir. E-Devlet şifresi, PTT şubelerinden alınabilir.)
  • Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (22,00 TL x Ay)
  • Kayıt ücreti (30,00 TL)
  • Üye Kimlik Kartı Ücreti (30,00 TL)

NOT: Askerlik görevini* yalnızca eğitim devresi aylarında ve yurtdışında bulunma dolayısıyla mesleklerini uygulayamayan ve dolayısıyla bu yolda gelir sağlamayan üyelerden, bu durumlarını önceden haber vermeleri ve belgelemeleri koşuluyla, bu süreler için ödenti alınmaz. Ancak, yurt içinde çalıştığı kurumdan ücret/aylık aldığı halde, kurs, eğitim, görev, turistik ve benzeri nedenlerle yurtdışında bulunan üyeler böyle bir ödenti kesintisinden yararlanamazlar. Ayrıca üyelerimizden, işsiz olduklarını beyan etmek koşuluyla iş bulana kadar ödentileri alınmaz.

* Askerlik görevini tamamlayan üye ve/veya üye adaylarının terhis belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Öğrenci Üyelik Başvuru Şartları

İstenen Belgeler:

1.Öğrenci kimlik kartı ya da öğrenci belgesinin aslı ile beraber fotokopisi

2.Nüfus Cüzdanı aslı ile beraber fotokopisi

3.Bir adet vesikalık fotoğraf

NOT: Öğrenci üyelerden ödenti alınmamaktadır.