Tescil İşlemleri

SERBEST ŞEHİRCİLİK BÜROSU TESCİL YENİLEME BAŞVURULARINDA UYULACAK ESASLAR

SÜRE :            

Serbest Şehircilik Büroları her yıl ocak ayı sonuna kadar tescil yenileme başvurularını ilgili Oda birimine iletmek durumundadırlar.

 

TESCİL YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR:

  • Serbest Şehircilik Bürosunda yetkili şehirci olanların ve ortak konumunda olan üyelerin bir önceki yıl da dâhil olmak üzere geçmiş dönem aidat borçlarının ödenmesi gerekmektedir.
  • Büronun ödenmemiş tahakkuk borçlarının tamamının ödenmesi gerekmektedir.
  • Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği gereği Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri ve Danışmanlık Hizmetleri Mesleki Denetim Uygulaması kapsamındadır. Serbest Şehircilik Bürosunun Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri ve Danışmanlık Hizmetleri Mesleki Denetim Uygulaması tescil aşamasında tamamlanır ve bu hizmetlerin kayıt ücretlerinin tamamının tescil yenileme aşamasında ödenmesi gerekmektedir.
  • Sermaye şirketleri yetkili plancılarının şirketin tescil yenileme belgeleri ile birlikte var ise kendi adlarına Şirketin bağlı olduğu il sınırları içerisinde olan Serbest Meslek Bürolarının tescil yenileme belgelerini de birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

BAŞVURU YERİ          :
Serbest Şehircilik Büroları’nın tescil yenileme başvurularını, varsa bulundukları ildeki İl Temsilciliği ya da Mesleki Denetim Görevliliği’ne, yoksa hizmet bölgesi içinde bulundukları Şube Başkanlığı’na yapmaları gerekmektedir.

 

GEREKLİ EVRAKLAR:

A) Serbest Meslek Büroları İçin Tescil Yenileme İşleminde;

1. Serbest Şehircilik Bürosunca, Başvuru ve Kayıt Formu ön sayfasının eksiksiz olarak doldurulmuş ve yetkili şehir plancısı tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalı. Bu yıl yeni yapılan değişiklikle, Başvuru ve Kayıt Formu’nun devam eden ve biten kısımlarının yapılacak olan Online Fatura Beyanı dolayısıyla girilmesine gerek yoktur. Başvuru kayıt formunun teslim tarihi kesinlikle doldurulmalıdır (Ek 3A),

2. Tüm yetkili plancıların Kamu kurum ve kuruluşları ile onlara bağlı şirketlerde çalışılmadığına dair beyan (Ek 3C).

3.  Yetkili şehir plancısı tarafından Odamıza tescilli sermaye şirketlerinde yetkili şehir plancısı ya da ortağı olunmadığına dair beyan (Ek 3D).

4.Bir önceki yıla ait Büro Kayıt Belgesinin (BKB) aslı (yoksa kaybettiğine dair dilekçe),

5. Tescil işlemi yapılacak olan yıl için Vergi Dairesinden alınacak kuruluş statüsüne ve faaliyetine uygun vergilendirmeye tabi olduğunu gösterir belge, Vergi Levhası Fotokopisi,

6. Tescil yenileme işlemi yapılan yıla ilişkin Serbest Meslek Defterinin noter onaylı ilk sayfasının örneği (Yevmiye sayfası),

7. Bir önceki yıl içinde (en son tescil yenileme tarihinden bu yana) kesilen faturaların tümü ve tarih sırası ile Online Fatura Çizelgesi’ne eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Şubelerde yapılacak tescil yenileme işlemlerinde ise fatura koçanlarının görülmesi ve Online Fatura Çizelgesi’nin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir.)

Temsilciliklerde yapılacak olan tescil yenileme işlemlerinde büroya ait faturaların sıralı fotokopileri alınarak bağlı oldukları şubelere, İl temsilciliği Mesleki Denetim Görevlisi tarafından gönderilecektir.

8. Serbest Şehircilik Bürosu sahibi yeterlilik belgesi fotokopisi ve var ise ücretli çalışan Yetkili Serbest Şehircilerin imar planı yapımı yeterlilik belgesi fotokopisi,

9. Yıllık Tescil Yenileme Ücreti olarak Odanın Vakıflar Bankası Merkez Şubesi’ndeki 00158001845302308 numaralı (İban no: TR230001500158001845302308) hesaba veya 107581 numaralı posta çeki hesabına veya İş Bankası Başkent Şubesi 4299 496484 numaralı (İban No: TR750006400000142990496484) yatırılan ücretin dekontu veya Şubelerden nakit ya da kredi kartı ile yapılacak ödemenin makbuz fotokopisi (Banka dekontlarında, büronun açık adı ile tescil yenileme ücretine karşılık ücret yatırıldığı belirtilmelidir),

10. Ek 3A’da beyan edilen ve ücretli olarak çalışan şehir plancılarına ilişkin SGK ödentilerini gösteren belge

B) Sermaye Şirketlerinin Tescil Yenileme İşlemlerinde;

1. Serbest Şehircilik Bürosunca, Başvuru ve Kayıt Formu ön sayfasının eksiksiz olarak doldurulmuş ve yetkili şehir plancısı tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalı. Bu yıl yeni yapılan değişiklikle, Başvuru ve Kayıt Formu’nun devam eden ve biten kısımlarının yapılacak olan Online Fatura Beyanı dolayısıyla girilmesine gerek yoktur. Başvuru kayıt formunun teslim tarihi kesinlikle doldurulmalıdır (Ek 3A),

Serbest Şehircilik Bürosu’nun bir ya da birden fazla şubesi varsa; şube bilgilerinin “Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği”nin 10.maddesinin (a) bendi gerekleri yerine getirilerek Ek 3A ’ ya işlenmesi gerekmektedir.

2. Bir önceki yıla ait Büro Kayıt Belgesinin (BKB) aslı, (Yoksa kaybettiğine dair dilekçe)

3. Tescil işlemi yapılacak olan yıl için, Vergi Dairesinden alınacak kuruluş statüsüne ve faaliyetine uygun vergilendirmeye tabi olduğunu gösterir belge, Vergi Levhası Fotokopisi,

4. Tescil yenileme işlemi yapılan yıla ilişkin Yevmiye defteri noter onaylı ilk sayfasının örneği

5. Bir önceki yıl içinde (en son tescil yenileme tarihinden bu yana) kesilen faturaların tümü ve tarih sırası ile Online Fatura Çizelgesi’ne eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Şubelerde yapılacak tescil yenileme işlemlerinde ise fatura koçanlarının görülmesi ve Online Fatura Çizelgesi’nin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir.)

6. Tüm yetkili plancıların Kamu kurum ve kuruluşları ile onlara bağlı şirketlerde çalışılmadığına dair beyan (Ek 3C).

7. Yetkili şehir plancısı tarafından Odamıza tescilli sermaye şirketlerinde yetkili şehir plancısı ya da ortağı olunmadığına dair beyan (Ek 3D). Bu beyan şirket yetkili plancılarının tamamı tarafından yapılacaktır.

8. Serbest Şehircilik Bürosu sahibi, ortağı ve ücretli çalışan Yetkili Serbest Şehircilerin varsa imar planı yapımı yeterlilik belgesi fotokopisi,

9. Şirket ortaklarının ve hisse oranları son durumunun ve imar planı yeterlilik gurubu tespiti için doldurulacak beyan (Ek 3E).

10. Ek 3A’da beyan edilen ve ücretli olarak çalışan şehir plancılarına ilişkin SGK ödentilerini gösteren belge

11- Yıllık Tescil Yenileme Ücreti olarak Odanın Vakıflar Bankası Merkez Şubesi’ndeki 00158001845302308 numaralı (İban no: TR230001500158001845302308) hesaba veya 107581 numaralı posta çeki hesabına veya İş Bankası Başkent Şubesi 4299 496484 numaralı (İban No: TR750006400000142990496484) yatırılan ücretin dekontu veya Şubelerde nakit ya da kredi kartı ile yapılacak ödemenin makbuz fotokopisi (Banka dekontlarında, büronun açık adı ile tescil yenileme ücretine karşılık ücret yatırıldığı belirtilmelidir),

TESCİL BAŞVURU VE KAYIT FORMU DOLDURULURKEN (EK 3A);

Formun bu bölümünde yer alan bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı, büro yetkilisinin imzası, büro kaşe ve başvuru tarihi yer almalıdır.

Gerekli evraklara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;