XIV. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

 

TAYFUN KAHRAMAN

1981 yılında İzmir’de doğdu. 2004 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu.  2014 yılından bu yana MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev almaktadır. TMMOB ŞPO XXVI. ve XXVII. Dönem Yönetim Kurullarında Yönetim Kurulu Üyesi; TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi IX. ve X. Dönemlerde Şube Sekreteri, XI., XII. ve XIII. Dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
 


TUBA İNAL ÇEKİÇ

1975 yılında Diyarbakır’ da doğdu. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü‘nden 1998 yılında mezun oldu. 2009 yılında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doktorasını tamamladı.  Halen YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi XIII. Dönem Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
 

AKİF BURAK ATLAR

1980 yılında Eskişehir'de doğdu. 2003 yılında Amsterdam Üniversitesi'nde Medya ve Kültür eğitimi aldı. 2009 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi XI., XII. ve XIII. dönem yönetim kurullarında Şube Sekreteri olarak görev aldı.
 

KUMRU ÇILGIN

1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu, Şu an hem İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doktora öğrenimine; hem de MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevliliğine devam etmektedir. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde XII. ve XIII. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Çeşitli STK ve topluluklarda gönüllü çalışmalarda bulunmaktadır.
 

SÜLEYMAN BALYEMEZ

1974 yılında İstanbul’da doğdu. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü‘nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede, Şehirsel Tasarım programından yüksek lisans, Şehir ve Bölge Planlama programından doktora derecelerini aldı. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi XII. ve XIII. dönem Yönetim Kurullarında bulundu. Halen İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 


AYSUN KOCA

1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2005 yılında YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında YTÜ Şehir Planlama Bölümü’nde doktora öğrenimine başladı. 2015 yılı Ocak ayından beri YTÜ’de bir TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak çalışmaktadır. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde XII ve XIII. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda çeşitli STK ve topluluklarda gönüllü çalışmalara devam etmektedir.
 

OKTAY KARGÜL

1989 yılında Malatya'da doğdu. 2013 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümün’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Kentsel Tasarım Yüksek Lisansa devam etmektedir. Şuan Beylikdüzü Belediyesi'nde şehir plancısı olarak çalışmaktadır. Lisans eğitiminden itibaren TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde birçok çalışmada yer almış; XIII. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
 

NURAY ÇOLAK

1986 yılında Gaziantep’te doğdu. DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede tamamlamış olup,  İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. 2010 yılı Kasım ayı itibariyle İstanbul Defterdarlığı’nda şehir plancısı olarak çalışmaktadır. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi XIII. Dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.
 

FİLİZ DEVECİ

1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama, 1996 yılında ise MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama yüksek lisans programından mezun oldu. 1990 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; Şehir Planlama, Altyapı Projeler, Ulaşım Planlama Müdürlüklerinde görev aldı. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde birçok çalışmada ve komisyonda yer almıştır.

 

EVRİM YILMAZ

1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2004 yılında YTÜ Şehir ve Bölge Planlama, 2009 yılında ise MSGSÜ Kentsel Tasarım yüksek lisans programından mezun oldu. 2005-2013 yılları arasında İBB ve Kartal Belediyesi'nde çalıştı. 2009 yılından beri doktorasını devam ettirdiği YTÜ Şehir Planlama'da araştırmacıdır. Mezuniyetinden itibaren TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nin farklı komisyonlarında görev aldı.
 

CANER MURAT DOĞANÇAYIR

1987 yılında İstanbul'da doğdu. 2011 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün lisans, 2014 yılında da Bölge Planlama yüksek lisans programından mezun oldu. 2013 yılında TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi sekretaryasında çalıştı. 2014 yılından beri YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve aynı kurumda doktora çalışmalarına devam etmektedir.
 

AYŞE YIKICI

1983 yılında Antakya’da doğdu. 2006 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans, 2010 yılında da MSGSÜ Kentsel Koruma ve Yenileme Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 2010 yılında  meslek hayatına atıldığı ilk günden bu yana TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi çalışmalarına aktif olarak katkı koydu. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi XIII. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
 

Y. BARIŞ GÖĞÜŞ

1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans öğrenimini tamamladı ve aynı sene İTÜ’de Kentsel Tasarım yüksek lisans öğrenimine başladı. MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümüne araştırma görevlisi olarak döndü. Aynı kurumda doktora öğrenimine devam etmektedir.
 
ÖZGE MÜBERRA AKYÜZ

1987 Ankara’da doğan Özge Akyüz, Lisans eğitimini İzmir DEÜ’de 2009 yılında, yüksek lisans eğitimini İTÜ’nde 2012 yılında tamamladı. Eğitim hayatı boyunca TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi etkinliklerine gönüllü olarak destek verdi. Mezun olduğundan bu yana özel bir planlama bürosunda aktif olarak çalışmaktadır. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nin farklı komisyonlarında görev aldı.