XV. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

 

TAYFUN KAHRAMAN

1981’de İzmir’de doğdu. 2004’te MSGSÜ’den mezun oldu. TMMOB ŞPO XXVI. ve XXVII. Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi IX. ve X. Dönemlerinde Şube Sekreterliği; XI., XII., XIII. ve XIV. Dönemlerinde ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014’ten bu yana MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında; kentsel planlama, imar ve şehircilik hukuku, kentsel siyaset bulunmaktadır. 
 

KUMRU ÇILGIN

1987’de İstanbul’da doğdu. 2008’te MSGSÜ’den mezun oldu. TMMOB ŞPO XXIX. Döneminde Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevini sürdürmesinin yanı sıra, TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde XII., XIII. XIV. Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Şu an hem İTÜ’de doktora öğrenimine, hem de MSGSÜ’de araştırma görevliliğine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında; kentsel politikalar, kentsel dönüşüm, göç-mekân ilişkisi ve kırsal çalışmalar bulunmaktadır. 
 

AKİF BURAK ATLAR

1980’de Eskişehir'de doğdu. 2003’te Amsterdam Üniversitesi'nde Medya ve Kültür eğitimi aldı. 2009’da MSGSÜ’den lisans, 2017’de yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Orta ve Doğu Karadeniz ÇDP çalışmalarında yer aldı. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi XI., XII., XIII. ve XIV. Dönemlerinde Şube Sekreterliği’ni yürüttü; farklı dayanışma ağlarının ve inisiyatiflerin koordinasyonunda görev aldı. Ayrıca radyo programcılığı yapmakta, şehircilik ve müzik üzerine yazılar yazmaktadır.
 

EDA BEYAZIT İNCE

1983’te İstanbul’da doğdu. Lisansını 2005’te MSGSÜ’de, yüksek lisansını 2007’de İTÜ Şehir Planlama Programı’nda, doktorasını ise 2013’te Oxford Üniversitesi’nde tamamladı. 2006’da İTÜ’de araştırma görevlisi olarak görevine başladı, 2016’da Doçent unvanı aldı. Araştırmalarında İstanbul üzerine yoğunlaşmakta olup; toplumsal cinsiyet, kentsel ulaşımda eşitsizlikler, ulaşım yatırımlarının ekonomik ve mekânsal sonuçları alanlarında yayınları bulunmaktadır.  
 

SÜLEYMAN BALYEMEZ

1974’te İstanbul’da doğdu. 1998’te İTÜ’den mezun oldu. Aynı üniversitede, Kentsel Tasarım Programı’ndan yüksek lisans; Şehir ve Bölge Planlama Programı’ndan doktora derecelerini aldı. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde XII., XIII. ve XIV. Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında; afet yönetimi, risk azaltma planlaması ve kentsel yenileme bulunmaktadır. 
 
PELİN PINAR GİRİTLİOĞLU

1968’de İstanbul’da doğdu. 1990’da YTÜ’den mezun oldu. İTÜ Restorasyon Programı’nda yüksek lisansını, Şehir Planlama Programı’nda doktorasını tamamladı; 2010’da Doçent oldu. İÜ’deki akademik görevlerinin yanı sıra, 1998-2009 arasında TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı, Başkanlık görevlerini üstlendi. Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, kent hukuku ve politikası ile kentsel suç konularında teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir. 
 

OKTAY KARGÜL

1989’da Malatya'da doğdu. 2013’te İTÜ’den mezun oldu. Bir süre özel planlama ofislerinde çalıştı, Koç Üniversitesi bünyesinde proje asistanlığı yaptı. Şu an İTÜ Kentsel Tasarım Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup, Beylikdüzü Belediyesi'nde koordinatör şehir plancısı olarak çalışmaktadır. Başta Öğrenci Komisyonu olmak üzere, TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde birçok çalışmada yer aldı; XIII. ve XIV. Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
 

ELİF ÖRNEK ÖZDEN

1971’de İstanbul'da doğdu. 1993’te YTÜ’den mezun oldu. 1996’da aynı üniversiteden yüksek lisans, 2003’te ise doktora derecesini aldı. 2005’te kazandığı Yrd. Doç. Dr. unvanıyla bugün hala YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Araştırma alanları arasında koruma, alan yönetimi, turizm ve kırsal alan kalkınması bulunmaktadır.
 

BARIŞ GÖĞÜŞ

1987’de İstanbul’da doğdu. 2011’de MSGSÜ’de lisans eğitimini tamamladı ve aynı sene başladığı İTÜ Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’ndan 2014’te mezun oldu. TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde XIV. Döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Şu an hem MSGSÜ’de araştırma görevliliğine, hem de doktora öğrenimine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında; kamusal alan/mekân, kent tarihi, kentsel tasarım bulunmaktadır.

 

ELİF FINDIKOĞLU

1989’da İstanbul’da doğdu. Planlama eğitimine bir süre İtalya’da devam ettikten sonra, 2013’te İTÜ’den mezun oldu. Yüksek lisansını, Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Bölümü’nde tamamladı. 3 yıl özel sektör deneyiminin ardından, şu an CHP İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde kurulan Kent Suçları İzleme Kurulu’nda profesyonel olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
 

NECATİ CANER ALTAY

1984’te Ankara'da doğdu. 2008’de YTÜ’den mezun oldu. Lisans eğitimi sonrasında 2008-2011 yılları arasında Promer Planlama bünyesinde ücretli şehir plancısı olarak çalıştı. 2012’den bu yana Türk Eğitim Vakfı Emlak Müdürlüğü’nde çalışmakta olup, Varlık Geliştirme Yönetmeni görevini yürütmektedir. Ayrıca İTÜ Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’ndaki eğitimine tez aşamasında devam etmektedir.
 

GİZEM EROL AKYOL

1986’da İstanbul’da doğdu. 2009’da YTÜ’den mezun oldu. Aynı üniversitede Kentsel Koruma ve Planlama Programı’nda yüksek lisans eğitimini, İÜ’de ise İşletme Yönetimi Programı’nı tamamladı. Kariyerine gayrimenkul değerleme sektörüyle başlayıp, perakende sektöründe devam ederek; CarrefourSA’da pazar analizi ve iş geliştirme alanında uzmanlaştı. Halen, Simit Sarayı firmasında yurtdışı projelerden sorumlu Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır.
 

SEMİH ERTÜRK

1992’de İstanbul’da doğdu. 2016’da YTÜ’den mezun oldu. Öğrencilik dönemlerinde YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü CBS sunucusunun yöneticiliğini yaptı. Şu an hem İTÜ Şehir Planlama Programı’nda yüksek lisans eğitimine, hem de lisans eğitimi sırasında başladığı özel sektör hayatına bir planlama ofisinde şehir plancısı ve görselleştirme uzmanı olarak devam etmektedir. Ayrıca, 3B CBS uygulamaları üzerinde çalışmaktadır.
 
ŞULE TEKKOL

1994’te Ankara’da doğdu. 2016’da MSGSÜ’den mezun oldu. Lisans eğitiminden itibaren, başta Öğrenci Komisyonu olmak üzere, TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi’nde birçok çalışmada yer aldı. Şu an özel bir Kentsel Tasarım ve Mimarlık ofisinde şehir plancısı olarak çalışmaktadır.