6 Mart 2018 Yk Gündemi

06-Mar-2018
1. GELEN EVRAK 

2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: 
Yeni Öğrenci Üye: Oğuzhan Bulut, Simay Gedik, Rozerin Aydın

3. ŞUBE GÜNDEMİ  
XV. Dönem Çalışma Programı
Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı

4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
15 Şubat – İstanbul Buluşmaları Düzenleme Kurulu Toplantısı
15 Şubat – AKM’deyiz İnisiyatifi Toplantısı
17-18 Şubat – 15. Olağan Genel Kurulu
26 Şubat – Öğrenci Komisyonu Toplantısı
      1 Mart – Çocuk Eğitim Derneği ile Toplantı


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
07 Mart – Genişletilmiş YK Toplantısı
13 Mart – Kadıköy Belediyesi Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik konulu toplantı
13 Mart – İstanbul Buluşmaları 2018 Düzenleme Kurulu Toplantısı
18 Mart – 44. Dönem V. Danışma Kurulu Toplantısı 
24 Mart – Öğrenci Komisyonu Farkındalık Etkinliği
31 Mart - 1 Nisan – TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Kurulu
10-11-12 Nisan - 4. Çevre ve Ekoloji Çalıştayı


6. PLANLAR 
Avcılar, Yeşilkent Mah., 7 ve 68 Parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin NİP ve UİP (İBB 22.02-23.03)
Kartal, Çavuşoğlu Mah., 2796 Ada 366 Parsel NİP (22.02-23.03)
Üsküdar, Selimiye Kışlasına ilişkin NİPD ve UİPD (22.02-23.03)
Beyoğlu, Halıcıoğlu Mah., 1891 Ada bir kısım ve Piripaşa Mah. 1890,1591,1590,1746 Adalar bir kısım ile bir kısım etscil dışı alana ait NİPD ve UİPD (İBB 02.03-02.04)
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, Tarihi Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planları ile Komşuluğunda Bulunan 405 Ada,9,102 Parseller ile 14 Parselin Bir Kısmına İlişkin İmar Planı Değişiklikleri (ÇŞB 19.02 – 19.03)
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Gümüşdere – Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri (ÇŞB 16.02 – 17.03)
Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesi, 16093 Ada 87 Ve 88 Parseller, 16094 Ada 1 Parsel, 16087 Ada 1 Parsel Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana (Yol) İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 15.02 – 15..03)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Bakırköy Şevketiye 1080 Ada 35 Parselin Bir Kısmı ile 39 Parselin Bir Kısmına İlişkin NİPD ve UİPD 
Çekmeköy Taşdelen 461 Parsele İlişkin ÇDPD, NİPD ve UİPD 
Maltepe Küçükyalı ve Başıbüyük Muhtelif Parsellere İlişkin NİPD ve UİPD 


8. YARGI KARARLARI 


9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
XV. Dönem Meslektaş Ziyareti
Netcad Eğitimi