31 Temmuz 2018 YK Gündemi

31-Jul-2018
1. GELEN EVRAK 


2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Zülfiye Keleş (İTÜ), Büşra Karabayır (Selçuk Üni.), Serdar Aydın (Erciyes Üni.), Zelal Kaya (İTÜ), Ecem Şengör (İTÜ), Soner Polat (Amasya Üniversitesi), Ebru Çevik (Amasya Üniversitesi)
Yeni Öğrenci Üye: 


3. ŞUBE GÜNDEMİ   
ŞPO Yaz Kampı
Netcad Eğitimi
Üye Çalışma Komisyonları 


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
30 Temmuz - İKK Toplantısı  


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
3 Ağustos – İstanbul Buluşmaları 2018 Düzenleme Kurulu Toplantısı
7 Ağustos – Validebağ Korusu Hakkında Toplantı 


6. PLANLAR 
İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Yassıören Mahallesi, Akpınar Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 16.07 – 16.08)
Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesi, 18 Pafta, 16093 Ada, 87 ve 88 Parsel, 16087 Ada, 1 Parsel ve 16094 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana (Yol) İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 17.08 – 15.08)
Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Riskli Alan’a ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 23.07 – 21.08)
Beykoz İlçesi, Dereseki Köyü, Kuzey Kirazlı Ormanı 8 Pafta, 360 Parsel, Güney Kirazlı Özel Ormanı 51 Pafta, 316 Ada, 4 Parsel Ve 8 Pafta, 266-267-268 Parseller Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” Ve “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım alanı olarak tescil edilmesi (ÇŞB Duyuru 18.07 – 18.08)
Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 293 Ada1 Parsel ve 295 Ada 1 Parsel ile bu parseller arasında kalan kadastral yollara ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İBB 18.07 – 16.08)
İstanbul – Arnavutköy Yassıören Akpınar Çiftliği 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği  (İBB 25.07 – 27.08)
Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesi 3965 Ada 2 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP ve  1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği (İBB 25.07 – 27.08)
Pendik İlçesi, Çınardere Mahallesi ile Yaylalar, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahalleleri’nin Bir Kısmına Ait NİP Değişikliği (İBB 25.07 – 27.08)
1/5000 Ölçekli Beşiktaş – Levent Doğal – Tarihi ve Kentsel Sit Alanı Koruma Nazım İmar Planı (İBB 25.07 – 27.08)7. DAVA ve İTİRAZLAR 
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Güney Rezerv Alanı, TEM Otoyolu Güney Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Ataköy Turizm Merkezi Kazlıçeşme Yat Limanı Nazım İmar Planı 
Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları 1/5000 ölçekli KANİP Plan Notları
Beşiktaş – Sarıyer İlçeleri, Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa Tünelleri Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 26.02.2018 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği – Sarıyer, Dolmabahçe-Ayazağa Tünelleri Projesi 
Beşiktaş – Sarıyer İlçeleri, Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa Tünelleri Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği – Beşiktaş, Dolmabahçe-Levazım Tünelleri Projesi Projesi  
Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 Ada 69-70-71-72-73-74-75 Parsellere (Eski 774 Ada 6 ve 31 Sayılı Parseller) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


8. YARGI KARARLARI 9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Almanak 2017
İstanbul Buluşmaları 2018
Engelli Hakları Platformu destek talebi
Gayrimenkul Değerleme Kitapçığı