30 Ocak 2018 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

30-Jan-2018

Toplantı No: 56

Toplantı Tarihi: 30.01.2018

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ (e-konferans ile), Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Şubemizin XV. Olağan Genel Kurulu kapsamında oluşacak masraf kalemlerine ilişkin Odamız Genel Merkezi’nden harcama yetkisi talep edilmesine;
  2. Beşiktaş İlçe Seçim Kurulundan Şubemize Yapılan Bildirim uyarınca Şubemizin XV. Olağan Genel Kurul Delege Listelerinin 03-04-05 Şubat tarihlerinde mesai saatlerinde Şubemizde askıya çıkarılmasına ve askı tarihlerinin üyelerimize duyurulmasına;
  3. Şubemiz Ocak ayı haber bülteninin Genel Kurul takviminden önce hazırlanarak üyelerimize e-posta ile dağıtılmasına ve XIV. Dönem boyunca bültende yer alan üye röportajlarının Şubemiz Genel Kurulu’nda dağıtılmak üzere ayrı bir yayın haline getirilmesine;
  4. Şule TEKKOL ve Sümeyye ÇAKMAK tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Tuba İnal ÇEKİÇ  (e-konferans ile)

Akif Burak ATLAR

Kumru ÇILGIN

Oktay KARGÜL