29 Mart 2016 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

29-Mar-2016

Toplantı No: 03

Toplantı Tarihi: 29.03.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Filiz OĞUZ, Evrim YILMAZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Özge Müberra AKYÜZ

 

 

 

TOPLANTI KARAR METNİ

 

  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 13.02.2015 tarihinde onaylanarak 03.03.2016 – 01.04.2016 tarihleri arasında askıda ilan edilen Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada, 27 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. 03.03.2016 tarih ve 2016/309 sayılı Bayram Balcı’ya ait dilekçedeki talebin değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmasına;
  3. 13 Nisan 2016 tarihlerinde “İstanbul’u Paylaşmak” teması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 10. İstanbul Buluşmaları kapsamında; ses kaydı ve çözümleme hizmetleri, bloknot, yaka kartı vb. matbaa hizmetleri, posta-kargo hizmetleri ve ortaya çıkabilecek benzer hizmetlere ilişkin harcamaların yapılabilmesi için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’ndan yetki talep edilmesine;
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.02.2016 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 Ada 80 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  5. Editoryal süreci tamamlanarak yayına hazır hale getirilen 'İstanbul Kent Almanağı 2015' kitabının 1500 adet basımı için alınan tekliflerin TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na iletilerek söz konusu matbaa hizmet alımı için yetki talep edilmesine;
  6. Şubemiz XIV. Çalışma Dönemi boyunca Şube Yönetim Kurulumuza sunulan üye istifa dilekçelerinin değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;
  7. Şubemiz web sitesinin yenilenmesi çalışmaları kapsamında hizmet alımına ilişkin Konsantre Bilişim & Danışmanlık Şirketi ile Şubemiz arasında WEB SİTESİ YAPIM ve İŞLETME HİZMET SÖZLEŞMESİ imzalanması için Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’a yetki verilmesine ve sözleşme örneğinin değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmasına;
  8. Ayten ÇİÇEK tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

 

karar verildi.

 

 

Tayfun KAHRAMAN                    

Akif Burak ATLAR    

Kumru ÇILGIN                           

Oktay KARGÜL