29.04.2014 Yk Kararları

29-Apr-2014

Toplantı No: 8

Toplantı Tarihi: 29.04.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Erhan KURTARIR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Şubemiz XIII. Dönem Çalışma Programının yazı ile Odamız Genel Merkezi’ne iletilmesine;
  2. Beşiktaş Kent Konseyi’nin 08.05.2014 tarihinde gerçekleştirilecek 2014-2015 I. Dönem Seçimli I. Olağan Genel Kurul toplantısında Şubemizi temsil etmek üzere üyemiz Eda BEYAZIT’ın görevlendirilmelerine;
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.08.2012 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fatih Ormanı Tabiat Parkı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde herhangi bir ruhsatlandırma yapılıp yapılmadığı; yapıldığı takdirde ruhsatlandırma işlemine ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yazı ile talep edilmesine;
  4. İstanbul ili, Fatih İlçesi sınırları içerisinde 1166 ve 2425 Adalara ilişkin Fatih Belediyesince uygun bulunarak onaylanan avan proje hakkında görüş oluşturulabilmesi amacı ile söz konusu Avan Proje ve projeye ilişkin düzenlenmiş diğer bilgi, belge ve alınan kararların birer örneğinin yazı ile talep edilmesine;
  5. Plan İnceleme Komisyonu toplantısının 07.05.2014 tarihinde saat 19.00’da, Öğrenci Komisyonu toplantısının 08.05.2014 tarihinde saat 19.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  6. Planlama öğrencilerinin yaz dönemi stajlarına ilişkin tescilli bürolarla iletişime geçilerek stajyer ihtiyacının belirlenerek öğrenci üyelerimize duyurulmasına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

              Akif Burak ATLAR                                   Gürkan AKGÜN