28 Kasım 2017 Yk Gündemi

28-Nov-2017
1. GELEN EVRAK 

2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Büşra Kaleli (Gazi Üni.), Fatma Tekin (DEÜ), Semin Erdem (İTÜ), Ayça Çelikbilek (DEÜ), Mertcan Kalcioğlu (Atatürk Üni)
Yeni Öğrenci Üye: Merve Ülkü

3. ŞUBE GÜNDEMİ  
Almanak 2017
Öğrenci Ziyaretleri
Toplumsal Cinsiyet Eğitim Semineri
 
4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
16 Kasım – İstanbul Buluşmaları Danışma Kurulu Toplantısı
19 Kasım – Beyoğlu Çalıştayı
18-19/25-26 Kasım – Temel Bilirkişilik Eğitimi
19 Kasım – Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Enerji Santrali Eylemi
20 Kasım – İTÜ Öğrenci Ziyareti
22 Kasım – Bağdat Caddesi Çalıştayı
22 Kasım – Diren Fatih ormanı Toplantısı
23 Kasım – MSGSU Öğrenci Ziyareti
25-26 Kasım – TMMOB 5. Kadın Kurultayı
28 Kasım – Bebekliler Derneği ile görüşme
28 Kasım – Park Orman ÇED Katılım Toplantısı


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
30 Kasım  -  ABD Başkonsolosluğu ile Görüşme
1-3 Aralık – IV. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu
8 Aralık – Zeytinburnu 3284 Ada Bilirkişi Keşfi
14 Aralık - Bayrampaşa Cezaevi Davası Bilirkişi Keşif
16-17 Aralık – Netcad Eğitimi


6. PLANLAR 
Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Ömerli Mevkii 306 ada, 2 parsel ve doğusunda kalan kadastral yol alanına ilişkin nazım imar planı değişikliği (İBB 17.11 – 15.12)
İstanbul İli Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mah. 1963 Parselin Bir Kısmına Ait 1/5000 Ölçekli KANİP ve 1/1000 Ölçekli KAUİP (İBB 25.11 – 24.12)
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Sivriada (Adalar, Heybeliada Mh. 97 ada 1 parsel)  Kıyı alanlarını da kapsayan KANİP ve KAUİP 


8. YARGI KARARLARI 

9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Mülteci Raporu Çevirisi
Kent Mücadele Haritalama Çalışması
ArcGIS Eğitimi