28 Ağustos 2018 YK Gündemi

28-Aug-2018
1. GELEN EVRAK 


2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Mehmet Emin Bulak (Amasya Üni.), Pınar Yaban (Selçuk Üniversitesi)
Yeni Öğrenci Üye: 

3. ŞUBE GÜNDEMİ   
Üye Çalışma Komisyonları 
Üye Kahvaltısı
Temsilcilik Seçimleri

4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
3 Ağustos – İstanbul Buluşmaları 2018 Düzenleme Kurulu Toplantısı
7 Ağustos – Validebağ Korusu Hakkında Toplantı
4-11 Ağustos – ŞPO Yaz Kampı 

5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
31 Ağustos – Arkeoloji Çalıştayı Toplantısı
13 Eylül – Beykoz, Mahmut Şevket Paşa Mh. Beykoz Üni Alanı Bilirkişi Keşfi
13 Eylül – Sarıyer, FSM Mh. 140 ha. alanda NİP ve UİP Davası Bilirkişi Keşfi
28-29 Eylül – İstanbul Buluşmaları 2018
6 Ekim – Cumartesi Söyleşileri #3
13-14 Ekim – Netcad Eğitimi

6. PLANLAR 
Avcılar İlçesi, Cihangir Mah. 103 ada 3 parsele ilişkin NİP-8804,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (İBB 03.08)
Eyüpsultan İlçesi, “2 Pafta 2 Ada 40-109-114-115-116-117 Parseller ile 108 ve 111 Parsellerin Bir Kısmına ait 17.10.2017 onanlı NİP ve UİP Değişiklikleri”ne itirazlar (İBB 03.08)
Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, 6208, 6211, 6212, 6213, 6216, 6217, 6218, 6220, 6222, 6223, 6271, 9692 Nolu Parsellerde Çanta Rüzgar Enerji Santrali ( T21 ) Nolu Türbin Alanı ve Bağlantı Yoluna İlişkin Nazım İmar Planı (İBB 03.08)
Silivri İlçesi, Çanta Mahallesi, 3891, 3892, 3893, 3897, 5083, 5085 Nolu Parsellerde Çanta Rüzgar Enerji Santrali ( T20 ) Nolu Türbin Alanı ve Bağlantı Yoluna ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliği (İBB 03.08)
Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi 8483 ve 8486 Adalara Ait 1/5000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı (ÇŞB 01.08)
Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) Mahallesinde Bulunan Riskli Alana İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 01.08)

7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Gaziosmanpaşa İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Sayaocağı Caddesi-Köşegen Sokak arasında kalan 7,12 Ha’lık Kısıma ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

8. YARGI KARARLARI 

9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Almanak 2017