27 Mart 2018 Yk Gündemi

27-Mar-2018
1. GELEN EVRAK 

Kurul Gündemleri
IV No’lu Kurul – 395 Sayılı Olağan Toplantı Hakkında
IV No’lu Kurul – 396 Sayılı Olağan Toplantı Hakkında

2. ÜYELİKLER 

3. ŞUBE GÜNDEMİ   
İstanbul Buluşmaları
Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Komisyon Kitapçığı
Gayrimenkul Değerleme Kitapçığı – Konut Değerleme


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
16 Mart – Oda Kuruluş Yıldönümü ve Dayanışma Etkinliği
22 Mart – Kanal İstanbul Paneli 
22 Mart – Fatih Ormanı Toplantısı, OMO
23 Mart – Kanal İstanbul ÇED Katılım Toplantısı
27 Mart – YTÜ Mezunlar Derneği ile Toplantı


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
28 Mart – İKK Kanal İstanbul Toplantısı
31 Mart – 1 Nisan – TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Kurulu
05 Nisan – Fatih Ormanı Toplantısı
7-8-14-15 Nisan – Temel Bilirkişilik Eğitimi
10-11-12 Nisan – 4. Çevre ve Ekoloji Çalıştayı


6. PLANLAR 
Sarıyer Uskumruköy Mahallesi 262 Ada 1 Parsele İlişkin Zekeriyaköy – Uskumruköy KAUİP Değişikliği (ÇŞB 15.03 – 15.04)
Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 292 Ada 220 ve 232 Parseller, 1032 Ada 6 Parsel İle 292 Ada 231 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 19.03 – 19.04)
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 490 Pafta 2903 Ada 19 Parsel, 2903 Ada 53 Parsel ve Kadastral Boşluğa İlişkin NİP Değişikliği (İBB 13.03 – 11.04)
Şile İlçesi Balibey Mahallesi 140 Ada 1 Parsele İlişkin NİP Değişikliği (İBB 21.03 – 19.04)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Çekmeköy Taşdelen 461 Parsele İlişkin ÇDPD, NİPD ve UİPD 
Maltepe Küçükyalı ve Başıbüyük Muhtelif Parsellere İlişkin NİPD ve UİPD 
Başakşehir İlçesi, Başakşehir 1. Kısım Mah. Gölet Bölgesi Revizyon İmar Planı 


8. YARGI KARARLARI 


9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Öğrenci Komisyonu Farkındalık Etkinliği