27 Aralık 2016 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

27-Jul-2018

Toplantı No: 26

Toplantı Tarihi: 27.12.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Nuray ÇOLAK, Filiz OĞUZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Ayşe YIKICI, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 17.06.2016 tarih ve 1066 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı ücret tarifelerine “1. Plan Ücretleri” ve “2. Nazım İmar Planı – Plan Değişikliği Teklifi Teknik İnceleme Ücreti” ilavelerinin iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde 2015/1715 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 04.01.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  3. Beylikdüzü Kent Konseyi’nde Odamızı temsil etmek üzere üyemiz Ersel Bedir SEZER’in görevlenirilmelerine;
  4. Kemal ŞADOĞLU, Aydan ÇUHADAR, Onur USTA ve Esra ÇAKIR tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Akif Burak ATLAR

Kumru ÇILGIN

Süleyman BALYEMEZ