27.10.2015 Yk Kararları

27-Nov-2015

Toplantı No: 52

Toplantı Tarihi: 27.10.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Oktay KARGÜL, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. 19 Kasım 2015 tarihinde Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilecek CUI ’15 etkinliğine Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılım göstermelerine;
  2. Kağıthane İlçesi, Arıcılar Mevkii, Gecekondu Önleme Bölgesi ve Proje Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na askı süresinde itiraz edilmesine;
  3. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nden gelen talep üzerine Odamız yayınlarından oluşan bir kitap setinin kütüphanelerinde yer verilmek üzere gönderilmesine;
  4. Emine Nazlı ALTINORAK tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN