26 Eylül 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

26-Sep-2017

Toplantı No: 46

Toplantı Tarihi: 26.09.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Filiz OĞUZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca re’sen onaylanarak 17.08.2017 tarihinde askıya çıkarılan “İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 808 Ada, 1-2 Parsel ve 853 Ada6-7-8 Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”nin iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nde 2017/18 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 09.10.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  3. İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nde 2015/1048 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 06.10.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  4. Odamıza yeni üye olmuş meslektaşlarımızla tanışmak, Şube faaliyetlerimiz hakkında yeni üyelerimizi bilgilendirmek, üyelerimizin meslek alanımıza ve çalışma yaşamlarına ilişkin görüşlerini almak ve Odamız örgütlülüğünü pekiştirmek amacıyla 23 Ekim Pazar günü üye kahvaltı etkinliği düzenlenmesine;
  5. Kübra Arslan, Furkan Akçay, Fatıma Zehra Zengin ve Elif Or tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Akif Burak ATLAR             

Süleyman BALYEMEZ

Oktay KARGÜL