25 Eylül 2018 YK Gündemi

25-Sep-2018
1. GELEN EVRAK 


2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: 
Yeni Öğrenci Üye: 


3. ŞUBE GÜNDEMİ   
Üye Çalışma Komisyonları 
Üye Kahvaltısı
Planlama Dergisi DŞG Özel Sayısı
Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylem ve Adaptasyon Planı Örnek Uygulamalar Öğrenci Atölyesi


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
19 Eylül – TMMOB İKK – MMŞP Dayanışma Günü Basın Toplantısı
24 Eylül – TMMOB İKK Toplantısı


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
26 Eylül – ŞPO Üye Danışma Kurulu Toplantısı
28-29 Eylül – İstanbul Buluşmaları 2018
5-6 Ekim – Temsilcilik Seçimleri 
6 Ekim – ŞPO Örgüt Toplantısı
8 Ekim – Küçükyalı Arkeopark Yönetim Planı Toplantısı  
13-14 Ekim – Netcad Eğitimi
20 Ekim – Mimarist kriz konulu panel etkinliği


6. PLANLAR 
Başakşehir İlçesi, Başak Mah. Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesine ilişkin 08/10/2013 ve 02/08/2018 tarihlerinde "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilen alan bütününe yönelik  1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 12.09 – 11.10)
Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, Kemer Country Kesimine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 11.09 – 11.10)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 1 Ada 23 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 4434, 4435 Sayılı Parseller, 5955 ve 6339 Sayılı Parsellerin Bir Kısmı İle Kadastral Yola İlişkin Hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 293 Ada 1 Parsel ve 295 Ada 1 Parsel ile bu parseller arasında kalan kadastral yollara ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mah. 191 Pafta, 70 Ada, 17 ve 20 Sayılı Parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Riskli Alan’a ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 


8. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Almanak 2017