25.03.2014 Yk Kararları

25-Mar-2014

Toplantı No: 4

Toplantı Tarihi: 25.03.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Kıvanç KUTLUCA, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık Makamı’nın 24.12.2013 tarih ve 21712 sayılı Olur’u ile onaylanan ve 28.02.2014-06.01.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılan İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 3406 parsel, 11307 parselin bir kısmı ve 62 ada 41 parselin ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  2. Oda Çalışanları Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Komisyonu toplantısının 27 Mart 2014 saat 19.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  3. Bütçe Komisyonu toplantısının 01 Nisan 2014 saat 17.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  4. Meslek Alanında Gelişme Komisyonu toplantısının 01 Nisan 2014 saat 18.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  5. İstanbul Buluşmaları 2014 için çalışmalara başlanmasına ve toplantı takvimi oluşturmak üzere Üniversitelerin Planlama Bölüm Başkanlıklarıyla iletişime geçilmesine;
  6. Sevim TEKELİ tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN

                         

                          Süleyman BALYEMEZ          Kıvanç KUTLUCA