25.02.2014 Yk Kararları

25-Feb-2014

Toplantı No: 01

Toplantı Tarihi: 25.02.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Semin Çağdaş Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Kıvanç KUTLUCA, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

 1. 15.02.2014 - 16.02.201 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi XIII. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucu; Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2014 tarih ve 2014/45 sayılı kararı ile kesinleşen Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı olması nedeniyle Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmıştır. Buna göre görev dağılımının yapılan seçim sonucu aşağıdaki gibi oluşmasına;
 • Başkan: Tayfun KAHRAMAN
 • II. Başkan: Semin Çağdaş Tuba İnal ÇEKİÇ
 • Sekreter: Akif Burak ATLAR
 • Sayman: Kumru ÇILGIN
 • Üye: Gürkan AKGÜN
 • Üye: Süleyman BALYEMEZ
 • Üye: Kıvanç KUTLUCA
 1. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi adına her türlü banka hesabı açmaya, kapamaya, çek tahsil etmeye, tüm resmi kurumlarda ilişkileri yürütmeye ve işlemleri takip etmeye, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’ndan yetki alarak dava açmaya, açılmış olan davalara müdahil olmaya, açılmış ya da açılacak olan davalarda vekil tayin etmeye; Başkan Tayfun KAHRAMAN, II. Başkan Semin Çağdaş Tuba İnal ÇEKİÇ, Sekreter Akif Burak ATLAR ve Sayman Kumru ÇILGIN’ın en az ikisinin imzası olmak üzere yetkili olarak görevlendirilmelerine;
 2. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu toplantılarının her hafta Salı günleri 18.30’da başlamak üzere yapılmasına;
 3. Yönetim kurulumuz görev dağılımı hakkında bir açıklama yapılarak, üyelerimizin, örgütlülüğümüzün, basının ve kamuoyunun bilgilendirilmelerine;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Semin Çağdaş Tuba İnal ÇEKİÇ    

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN

                         

                          Süleyman BALYEMEZ                   Kıvanç KUTLUCA