24 Nisan 2018 YK Gündemi

24-Apr-2018
1. GELEN EVRAK 


2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Didem Kara (İTÜ), Can Aydın (İTÜ), Zehra Kübra Uluocak (BÜ)
Yeni Öğrenci Üye: 


3. ŞUBE GÜNDEMİ   
XV. Dönem Çalışma Programı 
Almanak 2017


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
7-8-14-15 Nisan – Temel Bilirkişilik Eğitimi
10-11-12 Nisan – 4. Çevre ve Ekoloji Çalıştayı
11 Nisan – İKK Kanal İstanbul Toplantısı
13 Nisan - Müze ve Toplum İlişkisi Üzerine başlıklı söyleşi
13 Nisan – İKK İSİG Toplantısı
16 Nisan - İstanbul Buluşmaları 2018 Düzenleme Kurulu Toplantısı
16 Nisan – İKK Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı 
17 Nisan - Kadıköy Akademi Yaz Okulu hk toplantı
19 Nisan – Maltepe Dolgu Alanı Hk. Toplantı 
20 Nisan – Kentsel Arkeoloji Çalıştayı Hazırlık Toplantısı 
21-22 Öğrenci Komisyonu Kamusal Farkındalık Atölyesi
24 Nisan – Kent Planlamada İklim Çalıştayı 


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
28 Nisan – Şehir Plancıları ve Çalışma Yaşamı Paneli
29 Nisan - Öğrenci Komisyonu Etkinliği
1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Mitingi 
5 Mayıs – Cumartesi Söyleşileri 1 – Melda Onur 
8 – 12 Mayıs – Yapı Fuarı
11 Mayıs – Afete Hazırlıkta Engellileri Unutma Paneli


6. PLANLAR 
7. DAVA ve İTİRAZLAR 
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Gümüşdere – Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri (ÇŞB 16.02 – 17.03) 
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, Tarihi Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planları ile Komşuluğunda Bulunan 405 Ada,9,102 Parseller ile 14 Parselin Bir Kısmına İlişkin İmar Planı Değişiklikleri (ÇŞB 19.02 – 19.03) 
Üsküdar, Selimiye Kışlasına ilişkin NİPD ve UİPD (22.02-23.03) 


8. YARGI KARARLARI 9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
İmar Barışı haberleri hk