24.11.2015 Yk Kararları

24-Nov-2015

Toplantı No: 56

Toplantı Tarihi: 24.11.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ,  Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Sona eren Şubemiz Lebib-Yalkın yayınları yıllık aboneliğinin 2016 yılı için yenilenmesine;
  2. Rumelihisarı Mahallesi, 12 pafta, 1545 ada 317 parsele ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  3. 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek Haliç Tersaneleri ÇED Değerlendirme Toplantısına Odamızı temsilen Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  4. 26 Kasım tarihinde Adalar Belediyesi’nde gerçekleşecek olan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hazırlık toplantısına Odamızı temsilen Şube Sekreter yardımcımız Bilge MARTAN’ın katılmalarına;
  5. Ayşe VELİOĞLU, Arzu ÇALIŞKAN ve Gizem GÜNERİ tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

                 Akif Burak ATLAR              Gürkan AKGÜN           Süleyman BALYEMEZ