23 Ocak 2018 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

23-Jan-2018

Toplantı No: 55

Toplantı Tarihi: 23.01.2018

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Aysun KOCA,  Filiz OĞUZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. 06.11.2017 tarihinde onanarak 15.12.2017 – 15.01.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış mevkii, Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı Alanına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın ve 28.11.2017 – 29.12.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile anılan imar planlarının tesisine ilişkin dayanak idari işlem niteliğinde olan 06.11.2017 gün ve 2017/106 Karar sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle yargıya taşınmasına;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15.12.2017 tarihinde yapılan olağan toplantı sonucunda karara bağlanan, 2025 karar numaralı “2018 Yılı Ücret Tarifeleri” konusunda alınan kararın bir örneğinin yazı ile talep edilmesine;
  3. İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde 2015/1152 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 01.02.2018 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  4. 1/5000 Ölçekli Büyükçekmece İlçesi Kumburgaz Tem Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Revizyon Nazım İmar Planı’na askı süresinde itiraz edilmesine;

 

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Aysun KOCA

Akif Burak ATLAR

Kumru ÇILGIN

Süleyman BALYEMEZ

Oktay KARGÜL