8 Mayıs 2018 YK Gündemi

08-May-2018
1. GELEN EVRAK 


2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Merve Biçer (YTÜ), Seda Yıldırım (SÜ)
Yeni Öğrenci Üye: 


3. ŞUBE GÜNDEMİ   
İmar Affı 
Alan Yönetimi Sertifika Programı
Kadıköy Akademi/Yaz Okulu Protokolü
İstanbul Buluşmaları 2018


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
28 Nisan – Şehir Plancıları ve Çalışma Yaşamı Paneli
29 Nisan – Öğrenci Komisyonu Etkinliği
1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Mitingi 
5 Mayıs – Cumartesi Söyleşileri 1 – Melda Onur


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
8 – 12 Mayıs – Yapı Fuarı
10 Mayıs – Kırklareli Üniversitesi Mezuniyet Töreni
11 Mayıs – Afete Hazırlıkta Engellileri Unutma Paneli
11 Mayıs – Konut Kurultayı Kapanış Paneli
14 Mayıs – Taksim Dayanışması Toplantısı
15 Mayıs – XV. Dönem Çalışma Programı Toplantısı
2 Haziran – Cumartesi Söyleşileri 2


6. PLANLAR 
Sarıyer İlçesi, Kısırkaya Balıkçı Barınağı 1/5000 Ölçekli KANİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği (ÇŞB 02.05 – 02.06)
İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Deresi Kıyı Koruma Yapısı (Mahmuz) Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 03.05 – 03.06)
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Güney Rezerv Alanı, TEM Otoyolu Güney Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 07.05 – 05.06)
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 07.05 – 05.06)
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Oruçreis Mahallesi 1082 Ada 6 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 07.05 – 05.06)
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 07.05 – 05.06) 
Sancaktepe İlçesi 1/5000 Ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında Plan Notu Değişikliği (İBB 27.04 – 28.05)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, Tarihi Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planları ile Komşuluğunda Bulunan 405 Ada,9,102 Parseller ile 14 Parselin Bir Kısmına İlişkin İmar Planı Değişiklikleri (ÇŞB 19.02 – 19.03) (DİSG 14.05)


8. YARGI KARARLARI 


9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Almanak 2017