21.07.2015 Yk Kararları

21-Jul-2015

Toplantı No: 45

Toplantı Tarihi: 21.07.2015

Toplantı Başkanı: Tuba İnal ÇEKİÇ

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Erhan KURTARIR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca NİP-12211 ve UİP-12212 plan işlem numarası ile re’sen onaylan Başakşehir İlçesi “Özel Proje Alanı” olarak ilan edilen yaklaşık 774 ha.lık alanın 557 hektarına İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 4 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 29 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık Makamı’nın 11.05.2015 tarih ve 5472 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onaylanan İstanbul İli,  Beykoz İlçesi, Dereseki Mahallesi, 8 pafta, 355 ve 356 sayılı parsellere ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  3. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Öğrencisi Özlem Özdemir tarafından yapılan Staj Başvurusunun kabul edilerek 10.08.2015-10.09.2015 (24 iş günü) tarihleri arasında Şubemizde stajyer olarak görevlendirilmesine;

karar verildi.

Tuba İnal ÇEKİÇ                       Akif Burak ATLAR             

             

Gürkan AKGÜN                         Süleyman BALYEMEZ