20.10.2015 Yk Kararları

20-Nov-2015

Toplantı No: 51

Toplantı Tarihi: 20.10.2015

Toplantı Başkanı: Tuba İNAL ÇEKİÇ

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Kıvanç KUTLUCA, Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Oktay KARGÜL, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul Buluşmaları 2016 için Kasım ayı içinde Danışma Kurulu toplantısı yapılması için etkinlik ortağı kurumlarla iletişime geçilmesine;
  2. 5-8 Kasım tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilecek Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyum etkinliğine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu üyelerimiz Tayfun Kahraman, Tuba İnal Çekiç, Akif Burak Atlar, Gürkan Akgün, Erhan Kurtarır ve Nuray Çolak’ın katılmalarına
  3. Fatih ÜNAL, Emre KARAHAN, İsmail ALP, Irmak TUNALI ve Neslihan ÇARKÇI tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tuba İnal ÇEKİÇ                       Akif Burak ATLAR

                             Kumru ÇILGIN                         Kıvanç KUTLUCA