20.05.2014 Yk Kararları

20-May-2014

Toplantı No: 11

Toplantı Tarihi: 20.05.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul 9. İdare Mahkemesinde devam eden 2013/757 Esas Numaralı Dava ile ilgili 29.05.2014 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  2. Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu Yürütme Kurulu toplantısının 27.05.2014 tarihinde saat 14.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  3. İstanbul Buluşmaları 2014 Düzenleme Kurulu Toplantısı’nın 28.05.2014 tarihinde saat 14.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.08.2012 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fatih Ormanı Tabiat Parkı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde herhangi bir ruhsatlandırma yapıldığı takdirde ruhsatlandırma işlemine ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin İstanbul Orman Genel Müdürlüğü’nden yazı ile talep edilmesine;
  5. İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, 1 Ada, 18 Parsel’e ilişkin mer-i imar planları, mer-i planların onama tarihleri ve yapı ruhsatına ilişkin bilgiler ile varsa düzenlenmiş diğer bilgi, belge ve alınan kararların birer örneğinin Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nden yazı ile talep edilmesine;
  6. İstanbul Kent Savunması bildirgesine TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak kurumsal imza verilmesine;
  7. Semih Sözer ve Ezgi MUMCUOĞLU tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR                                        Gürkan AKGÜN

                         

                                                      Süleyman BALYEMEZ