19 Nisan 2016 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

19-Apr-2016

Toplantı No: 5

Toplantı Tarihi: 19.04.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Nuray ÇOLAK, Filiz OĞUZ, Ayşe YIKICI, Özge Müberra AKYÜZ

 

 

 

TOPLANTI KARAR METNİ

 

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nde 25.03.2016-23.04.2016 tarihleri arasında askıda ilan edilen İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, Bilgin Sokak, Hamam Caddesi ve Güzel Sokak Arasında Kalan 4,84 Ha’lık Alana Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 20 Nisan 2016 Salı günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek 44 Dönem. ÇED Danışma Kurulu toplantısına Odamızı temsilen Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  3. “Mekânsal Gelişmeyi Yönlendiren Planlama Kararlarına ve Süreçlerine Toplumsal Katılımın Yapısal ve İlişkisel Çözümlemesi” başlıklı Tübitak 1001 projesi kapsamında Üyemiz Erhan KURTARIR tarafından 29 Nisan 2016 Cuma günü saat 13.00’da Beyoğlu Fındıklı Studio-X toplantı salonunda düzenlenecek toplantıya Odamızı temsilen Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  4. 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan TMMOB Olağan Genel Kurulu’nun Şubemiz iletişim kanallarında ilan edilerek Şubemize bağlı TMMOB Genel Kurul delegelerinin genel kurula katılımlarının sağlanmasına;
  5. 2012 yılında Şubemiz tarafından düzenli olarak yayınlanan İstanbul Kent Almanağı’nın 2016 yılı için de hazırlanmasına ve bu bağlamda çalışmalara başlanmasına;
  6. Hacer DEMİR tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

 

karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Tayfun KAHRAMAN                    

Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR                                 

Süleyman BALYEMEZ