19 Aralık 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

19-Dec-2017

Toplantı No: 53

Toplantı Tarihi: 19.12.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Şubemiz XV. Olağan Genel Kurulu’nun 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde çoğunluklu, 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde çoğunluksuz olarak toplanmasına;
  2. Şubemiz XV. Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleşecek Şube Yasal Organları seçim sürecinin başlatılması için Genel Kurul tarihinden en geç bir ay önce Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu’na müracaat edilmesine;
  3. Şubemiz XV. Olağan Genel Kurulu’na ilişkin tarihlerin ve gündemin Genel Kurul Delegelerine yazı ile tebliğ edilmesine;
  4. Şubemiz XV. Olağan Genel Kurul duyurusunun 10 Ocak 2018 tarihinde ulusal günlük bir gazetede, Şubemiz web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında ilan edilmesine;
  5. Şubemiz XV. Olağan Genel Kurulu’na ilişkin tarihlerin ve gündemin üyelerimize duyurulması ve katılımlarının sağlanması talebiyle Şubemiz yetki alanında bulunan kurumlara yazı yazılmasına;
  6. Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik (İLANBİS) hükümlerine göre Şubemiz XV. Olağan Genel Kurulu kapsamında ilan verme, verileri düzeltme, teyit etme ve iptal etme konularında Şube Sekreter Yardımcıları Murat ÖLMEZ, Bilge MARTAN ve Elif Simay DAĞ’ın yetkilendirilerek ilgili beyanın Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü’ne iletilmesine;
  7. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bilal Seyhan ve Sinem Yıldız tarafından yapılan Staj Başvurularının kabul edilerek 10.01.2018 – 09.02.2018 (23 iş günü) tarihleri arasında Şubemizde stajyer olarak görevlendirilmelerine;
  8. Pınarhisar Belediye Meclisince 06.09.2017 tarihinde karara bağlanan, 2017/27 karar numaralı “Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi Revizyon Nazım Ve Uygulama İmar Planı” konusunda alınan kararın bir örneğinin yazı ile talep edilmesine;
  9. Batuhan AKAYA, , Nupel BULUTTEKİN, Çağatay ACAR, Esat YILDIRIM, Büşra SOYLU, Ece DÜZGÜN, Tahsin OĞUZ, Bilge YAĞCI, Aslıhan AL, Kübra KALOŞ, Tutku BİRSEN, Semih ERTÜRK ve Elif AYDIN tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Akif Burak ATLAR    

Kumru ÇILGIN

Süleyman BALYEMEZ

Oktay KARGÜL