19.12.2015 Yk Kararları

29-Dec-2015

Toplantı No: 60

Toplantı Tarihi: 29.12.2015

Toplantı Başkanı: Tuba İnal ÇEKİÇ

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde 2014/958 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  2. Marmara Belediyeler Birliği tarafından ilan edilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Destek Programının üyelerime duyurulmasına;
  3. İstanbul I. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2015 tarih ve 184 sayılı toplantısına Odamızı temsilen yönetm kurulu üyemiz Nuray ÇOLAK’ın katılmalarına;
  4. Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 ada 61 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  5. Odamızca katılım gösterilen etkinliklerde dağıtımının sağlanması amacıyla Odamız faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında tanıtıcı bir broşür hazırlanmasına;
  6. Adnan DEMİR tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tuba İnal ÇEKİÇ                       Akif Burak ATLAR

                              Kumru ÇILGIN                        Süleyman BALYEMEZ