19.01.2016 Yk Kararları

19-Jan-2016

Toplantı No: 63

Toplantı Tarihi: 19.01.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Kıvanç KUTLUCA, Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde 2014/852 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 26.01.2016 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Oktay KARGÜL’ün katılmalarına;
  2. Şubemiz web sitesinin yenilenmesi ve güncellenmesi için gerekli çalışmanın Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR tarafından yürütülmesine ve hizmet alımı için ilgili firmalardan teklif alınmasına;
  3. Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 Ada 80 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  4. Cansu ÖZKELLE ve Gülay ÇAPAR tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Akif Burak ATLAR    

                 Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN                  Süleyman BALYEMEZ