18 Eylül 2018 YK Gündemi

18-Sep-2018
1. GELEN EVRAK 


2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Ayşegül Özcan (İYTE), Cansın Akbaş (ODTÜ)
Yeni Öğrenci Üye: 


3. ŞUBE GÜNDEMİ   
Üye Çalışma Komisyonları 
Üye Kahvaltısı
Temsilcilik Seçimleri
Kanal İstanbul Rapor Çalışması
Alan Yönetimi Sertifikalı Eğitimi
Cumartesi Söyleşileri
Kırklareli Üniversitesi ŞBPB Seminer Programı hk.


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
31 Ağustos – Arkeoloji Çalıştayı Toplantısı
13 Eylül – Beykoz, Mahmut Şevket Paşa Mh. Beykoz Üni Alanı Bilirkişi Keşfi
13 Eylül – Sarıyer, FSM Mh. 140 ha. alanda NİP ve UİP Davası Bilirkişi Keşfi
15 Eylül – SPO GMYK Toplantısı
26 Eylül – ŞPO Üye Danışma Kurulu Toplantısı


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
19 Eylül – TMMOB İKK – MMŞP Dayanışma Günü Basın Toplantısı
28-29 Eylül – İstanbul Buluşmaları 2018
13-14 Ekim – Netcad Eğitimi
20 Ekim – Mimarist kriz konulu Panel etkinliği


6. PLANLAR 
İstanbul İli, Istanbul, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mah. 637 Ada 3-5-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68  Parseller İle Arasında Kalan Tescil Harici Alana Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 04.09 – 04.10)
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Üniversitesi Yerleşkesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 07.09 – 07.10)
Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, Kemer Country Kesimine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 11.09 – 11.10)
Başakşehir İlçesi, Başak Mah. Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesine ilişkin 08/10/2013 ve 02/08/2018 tarihlerinde "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilen alan bütününe yönelik  1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 12.09 – 11.10)
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mah. 191 Pafta, 70 Ada, 17 ve 20 Sayılı Parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (İBB 17.09 – 17.10)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Gaziosmanpaşa İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Sayaocağı Caddesi-Köşegen Sokak arasında kalan 7,12 Ha’lık Kısıma ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 1 Ada 23 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 


8. YARGI KARARLARI 


9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Almanak 2017