18.08.2015 Yk Kararları

18-Aug-2015

Toplantı No: 47

Toplantı Tarihi: 18.08.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Ceyda SUNGUR, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Kadıköy Kent Konseyi’nin Ekim ayında gerçekleştireceği Genel Kurul toplantısında Şubemizi temsil etmek üzere Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Kıvanç KUTLUCA’nın görevlendirilmelerine;
  2. Üsküdar İlçesi, Harem Bölgesi İle Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı davasında İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararı üzerine davacı kurumlarla birlikte ortak bir basın açıklaması yapılmasına; 21 Ağustos 2015 tarihinde Haydarpaşa Gar Binası merdivenlerinde gerçekleştirilecek bu açıklamaya Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  3. 2015 yılı içinde Odamıza üye olan meslektaşlarımıza yönelik tanışma toplantısının 13 Eylül Pazar günü saat 11.00’da Yıldız Teknk Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Dış Bahçe’de gerçekleştirilmesine;
  4. Semahat Ceren SAY, Delal EKİNCİ, Aslı ÇOTUR, Tayfun SALİHOĞLU ve Ali ÇAĞLAR tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Akif Burak ATLAR    

                 Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN        Süleyman BALYEMEZ