18.03.2014 Yk Kararlar

18-Mar-2013

Toplantı No: 3

Toplantı Tarihi: 18.03.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Nuray ÇOLAK

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 28.02.2014 – 28.03.2014 tarihleri arasında askıda ilan edilen Zeytinburnu İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin 13.12.2013 tasdik tarihli plan değişikliğine askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesi tarafından 7-8 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek “8. Kıyı Mühendisliği” sempozyumunun üyelerimize duyurulmasına;
  3. Oda Genel Kurulu’nda Şubemizi temsil etmek üzere Şubemiz Genel Kurulu’nda seçilerek göreve gelen Delegelerimizin 8 Nisan 2014 günü saat 19.00’da Şubemizde gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısına davet edilmelerine;
  4. Hüseyin GÜRER ve Hasan ÖZTÜRK tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                                  Tuba İnal ÇEKİÇ         

Akif Burak ATLAR                               Gürkan AKGÜN