17 Temmuz 2018 YK Gündemi

17-Jul-2018
1. GELEN EVRAK 

2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Safiye Özge Subaşı (İTÜ), Başak Yılmaz (KÜ), Seda Nur Hacıhasanoğlu (SDÜ), Zeynep Özge Altıntaş (KTÜ), Nurşah Yılan (İTÜ), Fatma Betül Demirel (İTÜ), Nagihan Kavaklı (MSGSÜ), Nuri Cem Ceylan (MSGSÜ), Nursena Paslı (AÜ), Şevval Zorlu (Selçuk Üni)
Yeni Öğrenci Üye: 


3. ŞUBE GÜNDEMİ   
İstanbul Öğrenci Komisyonu Kamp Etkinliği
Kent Mücadelesi Arşivlerinin Sayısallaştırılması Projesi
ŞPO Yaz Kampı


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
6 Temmuz – YTÜ ŞBPB Mezuniyet Töreni
9 Temmuz – Sivriada Bilirkişi Keşfi
10 Temmuz – Plan İnceleme Komisyonu Toplantısı
17 Temmuz – Geleceğin Şehirleri Programı ile görüşme
17 Temmuz – Tuzla Belediyesi ile görüşme
17 Temmuz – İstanbul Tarihi Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
6. PLANLAR 
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 4434, 4435 Sayılı Parseller, 5955 ve 6339 Sayılı Parsellerin Bir Kısmı İle Kadastral Yola İlişkin Hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (ÇŞB 09.07 – 09.08)
Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları 1/5000 ölçekli KANİP Plan Notları (İBB 13.07 – 13.08)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Güney Rezerv Alanı, TEM Otoyolu Güney Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Oruçreis Mah. 1082 Ada 6 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 15457 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 
Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı 
Gaziosmanpaşa İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Sayaocağı Caddesi-Köşegen Sokak arasında kalan 7,12 Ha’lık Kısıma ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 1 Ada 23 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
Ataköy Turizm Merkezi Kazlıçeşme Yat Limanı Nazım İmar Planı 


8. YARGI KARARLARI 


9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Almanak 2017
İstanbul Buluşmaları 2018