17.11.2015 Yk Kararları

17-Nov-2015

Toplantı No: 55

Toplantı Tarihi: 17.11.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Şubemiz demirbaşında bulunan ve kullanım ömrünü dolduran elektroniklerin yenilenmesi hususunda yapılan incelemede 1 adet yazıcı ve 1 adet çok amaçlı fotokopi makinesi alımı için Odamız Genel Merkezi’nden yetki talep edilmesine;
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak 21/10/2015-19/11/2015 tarihleri arasında askıda ilan edilen “Kağıthane İlçesi, Arıcılar Mevkii, Gecekondu Önleme Bölgesi ve Proje Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  3. Sarıyer İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 2 pafta, 1 ada, 20, 49 ve 50 sayılı parseller (eski 1 ada 145 parsel ve imar uygulaması sonucu 10622 ada 1 parsel) üzerinde devam eden inşai faaliyet hakkında inceleme yapılması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’na nir yazı yazılmasına;
  4. GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme Sertifika Eğitiminin 20-22 Kasım tarihleri arasında Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  5. Selen KICI, Özgül BAZ, Emek Bilge KOKA, Seçil Kıvılcım KORKMAZ ve Burcu YANAR  tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN