16.02.2016 Yk Kararları

16-Feb-2016

Toplantı No: 66

Toplantı Tarihi: 16.02.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Kıvanç KUTLUCAErhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. 03.02.2016 tarihinde onaylanarak 05.02.2016-05.03.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesinde bulunan Özel Proje Alanına İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 13.03.2015 tarihinde tasdik edilen ve 18.01.2016 – 16.02.2016 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bakırköy İlçesi, İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Üsküdar İlçesi, İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  3. İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde 2015/1561 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 19.02.2016 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  4. İstanbul’un tarihi Kara Surları ile bir bütünlük arz eden bostanların korunmasının sağlanması ve gerek sur dışı gerekse de sur içi bostanların ve bostancılık geleneğinin Dünya Mirası Alanı olan Kara Surları’nın da korunması amacıyla Yedikule Bostancılar Derneği tarafından koordine edilerek hazırlanan kurumsal işbirliği çağrı mektubuna TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak kurumsal imza verilmesine;
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan Acıbadem (Osmaniye) Mahallesi, 154 pafta, 626 ada, 4 parsele ilişkin 11.01.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine askı süresinde itiraz edilmesine;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN

                         

                          Süleyman BALYEMEZ          Kıvanç KUTLUCA