15 Ağustos 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

15-Aug-2017

Toplantı No: 44

Toplantı Tarihi: 15.08.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Kent Mültecileri Çalışma Grubumuzun hazırladığı kısa “Kent Mülteciliği ve Planlama Açısından Yerel Sorumluluklar Değerlendirme Raporu: Suriyeli Yeni Komşularımız, İstanbul Örneği” başlıklı raporun 500 adet basımı ve posta ile ilgili kurumlara dağıtımı için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’ndan yetki talep edilmesine;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2017 tarih ve 999 sayılı kararı ile kabul edilerek 10.08.2017 – 08.09.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi 732 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  3. Kadıköy Belediyesi tarafından 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında Kozyatağı Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Afet Hazırlıkları Bilgi Paylaşımı Etkinliği’ne Odamızı temsilen Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  4. IV. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu`na doğru düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 17 Eylül Pazar günü Altunizade Kültür Merkezi`nde grçekleştirilecek olan "Validebağ Korusu Nasıl Korunmalıdır?"  başlıklı çalıştaya Odamızı temsilen Şube Başkanımız Tayfun KAHRAMAN’ın ve yönetim kurulu üyemiz Oktay KARGÜL’ün katılmalarına;
  5. Odamız üyeleri ve personelinin Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi’nin verdiği sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmesi amacıyla Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi ile imtiyaz sözleşmesi imzalanmasına ve söz konusu Şube Yönetim Kurulu Kararının değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmasına;
  6. Orhan GÜNDAĞ, Racibe ÇETİNKAYA, Büşra BEGEN, Netice DEMİR ve Esra GÜNDOĞDU tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Akif Burak ATLAR

Kumru ÇILGIN        

Oktay KARGÜL

Aysun KOCA

Süleyman BALYEMEZ