15.12.2015 Yk Kararları

15-Dec-2015

Toplantı No: 59

Toplantı Tarihi: 15.12.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Ceyda SUNGUR, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları AŞ tarafından tarafımıza gönderilen 15.12.2015 tarih ve 2015/1511 gelen evrak numaralı yazı ile Bahçelievler Yenibosna Mahallesinde kendilerine ait taşınmazları ilgilendiren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin değerlendirilmesi için atanması talep edilen Bilirkişi Heyetinde yer almak üzere üyelerimiz Erhan DEMİRDİZEN ve Murat Cemal YALÇINTAN’ın görevlendirilmelerine;
  2. Şubemiz XIII. Çalışma Dönemi 4. Üye Danışma Kurulu Toplantısının 22 Aralık Salı günü saat 18.00`da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak 18.11.2015-17.12.2015 tarihleri arasında askıda ilan edilen Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 12 pafta, 1545 ada 317 parsele ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  4. Mine ŞENER, Cemre ŞAHİNKAYA, Mehmet Can TEPE ve Merve KARA tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN