15.09.2015 Yk Kararları

15-Sep-2015

Toplantı No: 49

Toplantı Tarihi: 15.09.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak 25.08.2015-23.09.2015 tarihleri arasında askıda ilan edilen İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi 203 Pafta, 1296,1297, 1298 ada Riskli Alana ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. Şubemiz Üye Danışma Kurulu toplantısının “Mesleki Denetim Uygulamaları” gündemiyle 02.10.2015 tarihinde saat 19.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  3. “Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi'ne ( 15.11.2014 tasdik tarihli plan itirazına ) ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 20.07.2015 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı” ve “Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı gereği 20.07.2015 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı’nın iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle dava konusu edilmesine;
  4. Hanife Ahsen ÖZDEMİR, Eray CANDAN, Tuğçe ZORLU, ve Hilal BAŞYİĞİT tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN