15.04.2014 Yk Kararları

15-Apr-2014

Toplantı No: 6

Toplantı Tarihi: 15.04.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.08.2012 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fatih Ormanı Tabiat Parkı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde tarafınızca herhangi bir ruhsatlandırma yapılıp yapılmadığı; yapıldığı takdirde ruhsatlandırma işlemine ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin tarafımıza iletilmesinin Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nden yazı ile talep edilmesine;
  2. İstanbul Buluşmaları 2014 hazırlıkları kapsamında etkinlik tarihinin ve ev sahibi üniversitenin kararlaştırılması gündemi ile 7 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00’da Şubemizde bir toplantı gerçekleştirilmesine;
  3. Caner BİNGÖL tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

              Akif Burak ATLAR                                       Süleyman BALYEMEZ