14 Kasım 2017 Yk Gündemi

14-Nov-2017
1. GELEN EVRAK 

2. ÜYELİKLER 
Yeni Üye: Efsun Topada (DEÜ), Gül Berivan Karaldi (İTÜ), Sibel Kabakılıç (DEÜ), Çisem Tınas (İYTE), Betül Çoban (Mersin Üni.), Şule Erdem (YTÜ)
Yeni Öğrenci Üye: Hazal Tahmaz (İTÜ), Çiğdem Üstün (İTÜ), Mina Boylu (MSGSÜ), Asuman Karaca (MSGSÜ)


3. ŞUBE GÜNDEMİ  
Almanak 2017
Öğrenci Ziyaretleri
Toplumsal Cinsiyet Eğitim Semineri


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
1 Kasım – Etiler Polis Okulu Bilirkişi Keşfi 
4 Kasım – Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Etkinliği 2
6 Kasım – Şehircilik Okur Yazarlık Eğitimi
7 Kasım – Sütlüce Muhtelif Adalar Bilirkişi Keşfi
7-9 Kasım – Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu 
13 Kasım – Albatros Parkı Bilirkişi Keşfi
13 Kasım – Beşiktaş, Mecidiye Bilirkişi Keşfi
13 Kasım – MSGSÜ Dış Değerlendirme Toplantısı


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
16 Kasım – İstanbul Buluşmaları Danışma Kurulu Toplantısı
19 Kasım – Beyoğlu Çalıştayı
18-19/25-26 Kasım – Temel Bilirkişilik Eğitimi
22 Kasım – Bağdat Caddesi Çalıştayı
25-26 Kasım – TMMOB 5. Kadın Kurultayı
28 Kasım – Park Orman ÇED Katılım Toplantısı
1-3 Aralık – IV. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu
16-17 Aralık – Netcad Eğitimi


6. PLANLAR 


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 3 Ada 32 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Güngören, Sanayi Mahallesi 67 Ada 33 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği 
Bahçelievler İlçesi 70 Pafta 222 Ada, 28 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP 
Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 1614 parsele İlişkin UİP Değişikliği 


8. YARGI KARARLARI 9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Mülteci Raporu Çevirisi
Kent Mücadele Haritalama Çalışması
ArcGIS Eğitimi