13 Şubat 2018 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

13-Feb-2018

Toplantı No: 57

Toplantı Tarihi: 13.02.2018

Toplantı Başkanı: Akif Burak ATLAR

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Filiz OĞUZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 30.01.2018-28.02.2018 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılan Beyoğlu İlçesi Pirimehmetpaşa Mahallesi 2997 Ada 2 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. Şubemizin XV. Olağan Genel Kurulu kapsamında oluşacak masraf kalemlerine ilişkin Odamız Genel Merkezi’nden harcama yetkisi talep edilmesine;
  3. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi Ayşe NAR tarafından yapılan Staj Başvurusunun kabul edilerek 27.02.2018 – 04.05.2018 (haftada iki gün olmak üzere 20 iş günü) tarihleri arasında Şubemizde stajyer olarak görevlendirilmelerine;
  4. 15.02.2018 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecek Atatürk Kültür Merkezi konulu toplantıya Şubemizi temsilen Bilge MARTAN’ın katılmalarına;
  5. Nejla ÇALIK, Esra ALAŞKAR, Nesrin ÖZDEMİR, Nurgül OK, Elif Nur SARI, Ecem KOMŞUOĞLU, Halis Selçuk KELEŞ ve Ceyda ŞİMŞEK tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Akif Burak ATLAR

Kumru ÇILGIN                  

Süleyman BALYEMEZ

Oktay KARGÜL