13 Haziran 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

13-Jun-2017

Toplantı No: 41

Toplantı Tarihi: 13.06.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ (e-konferans ile), Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Filiz OĞUZ, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 20.04.2017 tarihinde re’sen onaylan İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, 251 ada 14,17,28 ve 33 parseller ile 468 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. Şubemiz bünyesinde kurulan Kent Mültecileri Çalışma Grubu tarafından kısa süre önce hazırlanan “Kent Mülteciliği ve Planlama Açısından Yerel Sorumluluklar Değerlendirme Raporu: Suriyeli Yeni Komşularımız, İstanbul Örneği” başlıklı rapor çalışması kapsamında tespit edilen hususlarda, konunun ilgilisi kesimlerle, kentsel ve toplumsal uyum süreçlerine ilişkin çerçeve politika belirlenmesine katkı sunmak amacıyla geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmesine ve çalıştay kapsamını, içeriğini ve kapsamını belirlemek üzere Kent Mültecileri Çalışma Grubu’nda yer alan yönetim kurulu üyelerimiz Kumru ÇILGIN, Nuray ÇOLAK ve Ayşe YIKICI’nın görevlendirilmelerine;
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 25 Mayıs 2017 tarih ve 2017/4-10.B sayılı kararı ile belirlenen ve 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulayacağı ilan edilen ulaşım zammının TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na bildirilerek şubemiz personelinin yol ücretlerinde güncelleme yapılmasının talebine;
  4. Üsküdar İlçesi, Üsküdar Meydanına Dair Dolgu Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama imar planları hakkında bilgi ve planların bir örneğinin İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yazı ile talep edilmesine;
  5. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nde 29.05.2017 – 27.06.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi, 171 pafta, 788 ada, 16 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  6. 22-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında Gümüldür Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı’na Şubemizi temsilen yönetim Kurulu Üyelerimiz Akif Burak ATLAR, Tayfun KAHRAMAN ve Barış Göğüş’ün katılmalarına;
  7. Şubemiz demirbaşında bulunan ve kullanım ömrünü dolduran elektroniklerin yenilenmesi hususunda yapılan incelemede 1 adet monitör alımı için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’ndan yetki talep edilmesine;
  8. Tünçer OSMANLI, Hazal SATILMIŞ ve Aslı Bilge KOÇAK tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Tuba İnal ÇEKİÇ (e-konferans ile) 

Akif Burak ATLAR

Kumru ÇILGIN 

Oktay KARGÜL