13.05.2014 Yk Kararları

13-May-2014

Toplantı No: 10

Toplantı Tarihi: 13.05.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Aysun KOCA, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. 29.04.2014-28.05.2014 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılan İstanbul ili, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 1927 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. İstanbul 6. İdare Mahkemesinde devam eden 2013/2415 Esas Numaralı dava ile ilgili 28.05.2014 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  3. Planlama öğrencileri Utku ÖZTÜRK ve Cansu SERT tarafından yapılan staj başvurularının kabulüne;
  4. 20.05.2014 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecek Tarihi Alanlar Yönetim Planı Çalışma Grubu toplantısına yönetim kurulu üyemiz Çare Olgun ÇALIŞKAN’ın katılmalarına;
  5. tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR                                      Kumru ÇILGIN          

                         

                                             Süleyman BALYEMEZ