12 Nisan 2016 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

12-Apr-2016

Toplantı No: 04

Toplantı Tarihi: 12.04.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Filiz OĞUZ, Evrim YILMAZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Özge Müberra AKYÜZ

 

 

 

TOPLANTI KARAR METNİ

 

  1. Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi (55) pafta, (3185) ada, (60) parsel’e ilişkin 12.11.2913 tarih ve 000249-13 sayılı Yapı Ruhsatı ve işleme dayanak 15.03.2006 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı, 16.09.2007 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ve 25.03.2011 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notu İlavesi’nin iptali istemiyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nce açılan ve İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nde 2016/499 Esas Numaralı Dosya ile görülen davaya davacı yanında müdahil olunmasına;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 28.09.2015 tarihinde onaylanarak 07.04.2016-06.05.2016 tarihleri arasında askıda ilan edilen “Zeytinburnu İlçesi 3284 ada, 48 ve 49 (Eski 47) parsellere ilişkin itiraza ait alınan 18.09.2015 gün ve 1527 sayılı meclis kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  3. Güliz SARAÇ, Nilay ÖZGER ve Ece ALAKAVUK tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;
  4. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 18.30’da düzenlenen “Arkeolojik Park Nedir, Ne Değildir? Örnekler ve Olasılıklar” başlıklı foruma Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Oktay KARGÜL’ün katılmalarına;

 

karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Tayfun KAHRAMAN                    

Akif Burak ATLAR             

Kumru ÇILGIN                 

Süleyman BALYEMEZ                  

Oktay KARGÜL