12 Eylül 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

12-Sep-2017

Toplantı No: 45

Toplantı Tarihi: 12.09.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ (e-konferans ile), Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Caner Murat DOĞANÇAYIR

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Yönetim Kurulu II. Başkanı Tuba İnal ÇEKİÇ’in işbu toplantıya e-konferans sistemi ile katılmış olduğu, toplantı sırasında gerek sesli gerekse görüntülü olarak toplantıya iştirakinin teknik anlamda kesintisiz olarak sağlanmış olduğu, toplantıda alınan kararların tamamında olumlu oy kullanmış olduğu, karar metninde yer alması gereken fiziki imzasının daha sonra tamamlanacağı, bu hususlarda diğer üyelerin herhangi bir itirazının bulunmadığı hususlarının tespitine;
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.07.2017 tarihinde onaylanarak 21.07.2017-19.08.2017 tarihleri arasında askıda ilan edilen  “Kabataş İskelesi Ulaşım Transfer Merkezi”  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 25/08/2017-25/09/2017 tarihleri arasında tarafınızca askıya çıkarılan Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 140,62 Hektarlık Proje Alanındaki Taşınmazlara Ait Olarak Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine askı süresinde itiraz edilmesine;
  4. Şubemiz demirbaşında bulunan ve kullanım ömrünü dolduran elektroniklerin yenilenmesi hususunda yapılan incelemede 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet network hardisk ve 1 adet projeksiyon cihazı alımı için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’ndan yetki talep edilmesine;
  5. Şubemiz bünyesinde oda mekanları ile demirbaş/elektronik malzemelerin temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi; çay, kahve v.b. ile diğer içeceklerin ve yiyeceklerin hazırlanıp dağıtımının yapılması, toplantılar için gerekli hazırlıkların yapılması, ikram ve servis yapılması, her türlü evrakın iç ve dış dağıtımının yapılması, posta-kargo işlerine yardımcı olunması, yönetim kurulu üyeleri, yönetici kadro, teknik kadro ve idari kadro personelinin uygun gördüğü ilgili diğer işlerin yapılması ve yürütülmesi görev tanımıyla tam zamanlı idari personel kadrosu için 2011 yılından beri oda mekanının haftalık temizlik hizmetlerini gerçekleştiren Dilek TOP’un görevlendirilmesine ve Ekim 2017 Pazartesi gününden itibaren göreve başlaması için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na başvurulmasına;
  6. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nde 17.08.2017 – 15.09.2017 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılan İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 Ada 3 Parsel Ve 297 Ada 13-31-41 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz edilmesine;
  7. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde 2017/144 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 14.09.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  8. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde 2017/571 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 14.09.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  9. Büşra Sümeyye FİŞEK, Kadir AZAT, Sümeyye ARTAN, Gülden SUBAŞI, Kübra YILMAZ, Ruhugül YANIK ve Pervin ERDEM tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Tuba İnal ÇEKİÇ

Akif Burak ATLAR (e-konferans ile) 

Kumru ÇILGIN

Süleyman BALYEMEZ

Oktay KARGÜL