12.01.2016 Yk Kararları

12-Jan-2016

Toplantı No: 62

Toplantı Tarihi: 12.01.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul Buluşmaları 2016 Düzenleme Kurulu Toplantısının 22 Ocak Cuma günü saat 16.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  2. 2015 yılında yayınlanan Şubemiz e-bültenlerinin Odamız Genel Merkezine gönderilmesine;
  3. Özge Nur EROĞLU tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Akif Burak ATLAR    

Kumru ÇILGIN                         Süleyman BALYEMEZ