10 Nisan 2018 YK Gündemi

10-Apr-2018
1.  GELEN EVRAK 


2. ÜYELİKLER 
Üye İstifa Talebi: 
Yeni Üye: 
Yeni Öğrenci Üye: 


3. ŞUBE GÜNDEMİ   
Şehir Planlama 2018 yaz okulu 
Kentsel Arkeoloji Çalıştayı 
Cumartesi Söyleşileri


4. GEÇMİŞ TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
04 Nisan – Öğrenci Komisyonu Toplantısı
05 Nisan – Fatih Ormanı Toplantısı


5. GELECEK TOPLANTILAR / ETKİNLİKLER 
7-8-14-15 Nisan – Temel Bilirkişilik Eğitimi
10-11-12 Nisan – 4. Çevre ve Ekoloji Çalıştayı
11 Nisan – İKK Kanal İstanbul Toplantısı
13 Nisan - Müze ve Toplum İlişkisi Üzerine başlıklı söyleşi
16 Nisan - İstanbul Buluşmaları 2018 Düzenleme Kurulu Toplantısı
28 Nisan – Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Toplantısı
5 Mayıs – Cumartesi Söyleşileri


6. PLANLAR 
İstanbul İli, Tuzla Tersaneler Bölgesi Tersane Alanı Amaçlı İlave İmar Planı Teklifi Ve Bir Kısım Alanın İptali (4649 Parsel Önü) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (ÇŞB 03.04 – 03.05)


7. DAVA ve İTİRAZLAR 
Şile İlçesi Balibey Mahallesi 140 Ada 1 Parsele İlişkin NİP Değişikliği 


8. YARGI KARARLARI 


9. DİĞER GÜNDEM MADDELERİ 
Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Komisyon Kitapçığı
Gayrimenkul Değerleme Kitapçığı – Konut Değerleme