10 Ekim 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

10-Oct-2017

Toplantı No: 47

Toplantı Tarihi: 10.10.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Oktay KARGÜL, Aysun KOCA, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Odamız 2718 sicil numaralı üyesi Hüseyin Kubilay Salihvatandaş’ın yetkilisi bulunduğu 3461177 tescil numaralı Meta Peyzaj Planlama Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kartal İlçesi idari sınırları içerisinde gerçekleştirilen Meslek Denetim Uygulamasına tabi işlerin Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim Ve En Az Ücret Yönetmeliği 6. Maddesi kapsamında değerlendirilerek İlgili Oda Organına iletilmek üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmasına;
  2. Don Kişot Bisiklet Kolektifi tarafından 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Tasarım Atölyesi Kadıköy‘de düzenlecek olan Bisiklet ve Kent Çalıştayı’na dış paydaş olarak olarak destek verilmesine ve çalıştay hazırlıklarına Odamız adına katkıda bulunmak üzere üyemiz Arzu ERTURAN’n görevlendirilmelerine;
  3. İstanbul Buluşmaları etkinliği için ilk toplantının 11.10.2017 tarihinde gerçekleştirilmesine ve toplantıya planlama okulları bölüm başkanlarının davet edilmelerine;
  4. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde 2017/239 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 26.10.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  5. Şubemiz Plan İnceleme Komisyonu Toplantısının Adalar İlçesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı gündemi ile 26.10.2017 tarihinde saat 19.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  6. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında 06.11.2017 tarihinde Kadıköy Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Şehircilik Okur Yazarlık Eğitimi’ne Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  7. Derya YILMAZ tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Akif Burak ATLAR                       

Kumru ÇILGIN

Aysun KOCA

Oktay KARGÜL