09 Ocak 2018 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

09-Jan-2018

Toplantı No: 54

Toplantı Tarihi: 09.01.2018

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Nuray ÇOLAK, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Ayşe YIKICI, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak 25/12/2017-23/01/2018 tarihleri arasında askıda ilan edilen İstanbul ili Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 55 ve 57 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca re’sen onaylanarak 25.08.2017 tarihinde askıya çıkarılan “Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 140,62 hektarlık proje alanındaki taşınmazlara ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”nin iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında 2017 yılına ait tüm başvuruların rapor haline dönüştürülerek Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na sunulmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na iletilmesine;
  4. 10.01.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Diren Fatih Ormanı İnisiyatifi Toplantısına Şubemizi temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Ayşe YIKICI ve Nuray ÇOLAK’ın katılmalarına;
  5. Gayrimenkul Sektöründe Çalışan Şehir Plancıları Komisyonu toplantısının 17.01.2018 tarihinde saat 19.00’da Şubemizde gerçekleştirilmesine;
  6. Regaip ÖVÜNÇ, Merve ÖZDEMİR, Bilge BOZKURT, Ahmet ÇİMEN ve Tuğba ÖZER tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Akif Burak ATLAR

Kumru ÇILGIN

Süleyman BALYEMEZ

Oktay KARGÜL