23 Mayıs 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

23-May-2017

Toplantı No: 40

Toplantı Tarihi: 23.05.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. 1-3 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu Düzenleme Kurulunda Odamızı temsilen görev almak üzere Şube Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın görevlendirilmelerine;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2017 tarih ve 297 sayılı kararı ile onanan Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2017 tarih ve 435 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanan ve 12.05.2017-12.06.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kartal E­5 Kuzeyi 1/5000 Ölçekli Plan Notu Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  4. İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.03.2017 tarihli toplantı gündeminde yer alan “Tarihi Yarımada 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği”ne ilişkin 16.03.2017 Tarih ve 5557 Sayılı kararın bir örneğinin yazı ile talep edilmesine;
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 296 sayılı kararı kabul edilerek onaylanan ve 05.05.2017-05.06.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Nazım İmar Planı’na askı süresinde itiraz edilmesine;
  6. Yunus ÇILĞIN, Çağıl HAYIRLI, Bengisu ERTEK, Mustafa ERDEM ve Mehmet ASLAN tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN

Kumru ÇILGIN

Oktay KARGÜL

Süleyman BALYEMEZ