09.02.2016 Yk Kararları

09-Feb-2016

Toplantı No: 65

Toplantı Tarihi: 09.02.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden gelen talep doğrultusunda Beylikdüzü Ulaşım Çalıştayı Danışma Kurulunda yer almak üzere Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın görevlendirilmelerine;
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak 05.02.2016-05.03.2016 tarihleri arasında askıda ilan edilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesinde bulunan Özel Proje Alanına İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı NİP Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı UİP Değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  3. Kadıköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 626 Ada 4 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz edilmesine;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR            Kumru ÇILGIN                  Gürkan AKGÜN